بحث ونزوئلایی شدن ایران

بنا بود در گفت و گویی شرکت کنم در مورد ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران که این روزها موضوع داغی است. در دقایق آخر خبر دادند که برنامه لغو شده است. اسلایدهایی که آماده کرده بودم را می گذارم اینجا. Presentation1 (در تلگرام هم می توانید این فایل را با صدای ضبط شدۀ من بر روی آن پیدا کنید. https://t.me/econviews).

من با اینکه می گویند کسری بودجه دولت سبب می شود که دولت پول چاپ کند و این ریشۀ تورم است، کاملاً موافقم. ولی با اینکه تورم دو رقمی بالا مقدمۀ ابر تورم است موافق نیستم. ترکیه در دهۀ نود متوسط برای چند سال متوالی تورم سالانه نزدیک صددرصد داشت ولی به ابر تورم نیانجامید.

ابر تورم وقتی ایجاد می شود که برای سالهای متوالی تولید بشدت سرکوب شده باشد، مثلاً با واردات با اتکای به دلارهای نفتی یا با جنگ و یا مشکلاتی در ابعاد جنگ. اگر بخش واقعی تولید خیلی کوچک شده باشد، و دولت سعی کند با چاپ پول قدرت خرید خود و کارمندانش را بالا ببرد، به سمت ابر تورم پیش می رویم.

در این اسلایدها شاخصهای حق مالکیت و آسانی کسب و کار را آورده ام و نشان داده ام که این شاخصها برای ایران فرق زیادی با ونزوئلا و کوبا دارد. همچنین هشدار داده ام که نادیده گرفتن این بُعد از اقتصاد مسیر حرکت به سمت ابر تورم را تسهیل خواهیم کرد.