یک کارتون زیبای قدیمی (بدون هیچ ربطی به سیاستهای ارزی!)