بخش خصوصی در فضا

برای اولین بار فضا پیمایی که یک شرکت خصوصی، اسپیس-اکس، ساخته است، دو فضانورد را به ایستگاه فضایی بین المللی برد.

چندی پیش، یکی از اقتصاددانان (اسمش یادم نیست) لیستی از اتفاقاتی که در سالهای اخیر افتاده است که او در ابتدای دورۀ کاری اش در ابتدای دهۀ هشتاد میلادی به عنوان استاد دانشگاه تصورش را هم نمی کرد، ذکر کرده بود. از جملۀ آن انجام فعالیتهای فضایی توسط یک شرکت خصوصی بود.

امروز وقتی که دو فضانورد وارد ایستگاه فضایی شدند، رئیس ناسا گفت با اتکا به بخش دولتی، میزان موفقیت محدود خواهد بود. فقط همراهی بخش خصوصی است که می تواند عرصه های جدید را در فعالیتهای فضایی بگشاید.

پس نوشت: احتمالاً تا چند وقت دیگر سایت هتلز.دات.کام بخشی را اختصاص دهد به رزرو هتل در ماه یا مریخ!

پس نوشت 2: رئیس سازمان برنامه ایران اعلام کرد که سازمان مدیریت کمیته ای را برای بررسی سفر مردم عزیز به فضا تشکیل داده است و در این کمیته تصمیم گرفته شد با پرداخت ارز 4200 تومانی به زودی برنامۀ سفر مردم خیلی عزیز به فضا فراهم شود، به این شرط که آقایان فقط برای رفتن به بهرام ثبت نام کنند و بانوان برای رفتن به ناهید.