نقل قول از ظریف

این نقل قول را به یاد داشته باشیم: «یادم آمد که روزی دکتر ظریف – که الحق خدمات بسیار کرد – در جلسه‌ای در اتاق بازرگانی ایران در جواب اعتراض نمایندگان تجار و صنعتگران به مشکلات روابط خارجی گفت که مملکت تصمیم گرفته اینچنین زندگی کند.»

این نقل قول از زبان کسی که زیر و بم سیاست در ایران را می شناسد بسیار مهم است. تاییدی است بر نظر برخی که می گویند توسعۀ اقتصادی هیچگاه اولویت حاکمیت در ایران نبوده و به احتمال زیاد نخواهد بود. همۀ گروههای سیاسی از چپِ چپ تا راستِ راست و حتی مخالفان حاکمیت اهداف دیگری را در صدر لیست دارند.

احتمالاً هدف گروه حاکم حفظ قدرت است که رابطۀ تنگاتنگی با انحصارات و امتیازات اقتصادی دارد. هر اصلاح اقتصادی پایدار که به رشدهای بالای پنج درصد برای بیش از یک دهه بینجامد، لاجرم باید با کاهش انحصارات و امتیازات اقتصادی و افزایش رقابت همراه باشد و با افزایش نقش سازمانهای مستقل در داخل حکومت و بیرون آن. به نظر نمی رسد حاکمیت اصولاً مشکل اقتصاد ایران را در چنین چارچوبی ارزیابی کند. لذا تلاشهایش برای غلبه بر بحران های اقتصادی در نهایت تجویز مسکّن های کوتاه مدت است.

به نظر می رسد تعبیر «مملکت تصمیم گرفته اینچنین زندگی کند» این باشد. امیدوارم اشتباه کرده باشم!