تاریخ و اقتصاد خاورمیانه- قسمت چهارم (پایانی)

قسمت آخر گفت و گوی من با دوستان سایت «بورسان» را می توانید در اینجا ببینید.