بازار متلاطم ارز

انگار اگر ما هر از چندی به سراغ ارز نرویم روزگارمان سر نمی شود. این بار به جای اینکه خودمان عرایض بفرماییم ارجاعتان می دهیم به عرایض بزرگان. روزنامۀ دنیای اقتصاد دوشنبه دوازده تیر گفت و گو و نوشته هایی داشت از سه استاد اقتصاد در مورد نرخ ارز.

هاشم پسران که برای اقتصاد خوانده ها نیاز به معرفی ندارد. استاد صاحب کرسی است در کمبریج و در مورد اقتصاد ایران هم بسیار کار کرده است. در مورد نرخ ارز می گوید تورم انباشته شده یعنی تفاوت نرخ تورم ایران و کشورهای طرف تجاری ایران است که سبب شده نرخ ارزی که دولت مد نظر دارد نتواند در بلند مدت امتداد داشته باشد. شما در اقتصاد کمتر جمله ای به قطعیت این جمله از زبان اقتصادانان مطرح بر می خورید: «من به عنوان فردی که زیاد با آمارهای اقتصادی کار کرده‌ام، قاطعانه می‌گویم که ظرف چند سال، قطعا این نظریه (برابری قدرت خرید) خودش را بر نرخ برابری ارز تحمل می‌کند.» کل مطلب را اینجا بخوانید.

جواد صالحی هم برای همۀ اقتصاددانان ایرانی و بسیاری از تصمیم گیران اقتصادی نامی آشنا است. لبّ کلام جواد هم این است که هیچکدام از استدلالهایی که در دفاع از پایین نگاه داشتن نرز ارز می شود، با منطق اقتصادی قابل توجیه نیستند. همچنین اصرار بر نرخ ارز ارزان فقط به ضرر نیروی کار ایران است. مطلب جواد را هم اینجا بخوانید.

محمد رضا میر حسینی (همان م.م. خودمان!) را قبلاً معرفی کرده ام و مطالبی از او را اینجا گذاشته ام. استاد اقتصاد دانشگاه ایلینویز شمالی است. می گوید هر جوری حساب کنید این وضع بازار ارز با مهمترین هدف اعلام شدۀ همۀ سیاستگذاران ایران که عدالت باشد سازگاری ندارد. مطلب را اینجا بخوانید.

خلاصه اینکه هر جوری بالا و پایینش کنید، این نرخ ارز درست بشو نیست مگر اینکه سر به سرش نگذارید!